TANSSIOPISTOLTA HAETTAVISSA AVUSTUSTA KEVÄTLUKUKAUDEN 2021 LUKUKAUSIMAKSUUN: vapaaoppilaspaikat ja harrastusavustus

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTOLTA ON HAETTAVISSA AVUSTUSTA KEVÄTLUKUKAUDEN 2021 LUKUKAUSIMAKSUUN

Vapaaoppilaspaikkoja ja Lappeenrannan kaupungin harrastusavustusta haetaan tällä lomakkeella (lomakeen täyttämistä varten; lataa ja tallenna lomake omalle koneellesi).

Hakemukset toimitetaan sunnuntaihin 31.1. mennessä Tanssiopiston rehtorille joko sähköpostilla osoitteeseen harrastustuki@lprto.fi tai paperisina oppilastoimistoon. Lappeenrannan Tanssiopiston rehtori tekee päätöksen vapaaoppilaspaikoista ja harrastusavustuksesta. Hakemus ja siihen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden tietosuojalain mukaisesta käsittelystä vastaa rehtori.

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTON VAPAAOPPILASPAIKAT

  • Lappeenrannan Tanssiopiston innostuneille ja motivoituneille oppilaille voidaan myöntää vapaaoppilaspaikka
  • Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea kaikki Tanssiopiston oppilaat kotikunnasta riippumatta
  • Jaettavana on kahdenlaisia vapaaoppilaspaikkoja: täysi vapaaoppilaspaikka (vapaaoppilaspaikka kattaa koko lukukausimaksun) ja osittainen vapaaoppilaspaikka (vapaaoppilaspaikka kattaa puolet lukukausimaksusta)

 

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HARRASTUSAVUSTUS

Lappeenrannan kaupungin rahoittaman harrastusavustuksen  harrastajia koskevat kriteerit ovat seuraavat:
1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias
2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa
3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa
4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella
5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi (300 euroa/lukukausi)
6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin www –sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustukset
7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

 

Vapaaoppilaspaikkaa ja harrastetukea haetaan samalla lomakkeella ja hakemukset sunnuntaihin 31.1. mennessä Tanssiopiston rehtorille joko sähköpostilla osoitteeseen harrastustuki@lprto.fi tai paperisina oppilastoimistoon.

Lisätietoja niin vapaaoppilaspaikoista kuin harrastusavustuksesta: rehtori Kaija Kontunen-Forsblom kaija.kontunen@lprto.fi  p. 040 519 4305