Oppilaskyselyn tuloksia

INFO PERUSTAJA SONJA TAMMELA TANSSIOPISTON TARINA STRATEGIA JA ARVOT OPPILASKYSELYN TULOKSIA ESIINTYMISTOIMINTA YHTEYSTIEDOT TOIMIPISTEET FACEBOOK INSTAGRAM OTA YHTEYTTÄ TIETOSUOJASELOSTE

OPPILASKYSELYN TULOKSIA

2014-08-01

Lappeenrannan Tanssiopisto teki  lukuvuonna 2013-2014 oppilaskyselyn opiston oppilaille sekä heidän vanhemmilleen. Kyselyt lähetettiin 1140 Tanssiopiston  oppilaalle. Kyselyssä oppilaat oli jaettu neljään eri vastaajaryhmään. Vastausprosentti oli 43,4 %. Tanssiopiston oppilaskysely liittyy taiteen perusopetuksen oppilaitosten itsearviointiin ja on tärkeä osa oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä.

 

Tanssin perus- ja syventäväopinnot yli 13-vuotiaat
Tässä ryhmässä nuoret arvioivat omia tanssiopintojaan, kehittymistään tanssissa, luovuuttaan, motivaatiotaan ja oppilaitoksen ilmapiiriä. Vastaajista lähes 50 % oli opiskellut Tanssiopistossa yli 7 vuotta.

Oppilaat antoivat Tanssiopistolle kokonaiskeskiarvosanaksi  8,72 (arvosteluasteikko 4-10). Ryhmän vastusprosentti oli 36,5 %. Tanssiopiston opiskeluilmapiiri on nuorten mielestä kannustava (75,7 %), avoin (67,1 %) ja rento (80,7 %). He ovat saaneet tanssiopinnoistaan lisää ilmaisutaitoa (76,7 %), rohkeutta (79,5 %), luovuutta (66,4 %), halua harrastaa tanssia myös opintojen päätyttyä (62,3 %) ja keskittymiskykyä (61 %). Kysymykseen kaksi mukavinta asiaa tanssiopinnoissa, nuoret vastasivat mm.: ”Rohkeus ja uuden oppimisen ilo.” ”Oman kehityksen huomaaminen ja opettajalta saadut kehut.” ”Tanssin kautta saadut kaverit ja itsetunto.” ”Oma ryhmä ja yhteenkuuluvuuden tunne.” ”Tanssin opinnoissa on mukavinta onnistuminen ja esiintyminen.”Hyvä ryhmähenki ja hyvät opettajat.”

Lisää tanssin perusopinnot yli 13-vuotiaat tuloksista voit lukea lataamalla tiedoston tästä (pdf).

 

Tanssin perusopinnot 9-14-vuotiaat
Tässä ryhmässä tanssin harrastajat, 9-14-vuotiaat, arvioivat vastauksissaan omia tanssitaitojaan, luovuuden ja tanssin kehittymistään, motivaatiotaan ja oppilaitoksen viestintää.

Kokonaisarvioissa Tanssiopisto sain arvosanan 8,94 (arvosteluasteikko 4-10) Vastusprosentti oli tässä osiossa 24 %.  Nuorten kommentteja kysymykseen mukavin asia tanssinopinnoissa: ”Oppii uutta ja saa rohkeutta.” ” Se, kun saa tuntea olonsa mukavaksi kun tanssii juuri sitä tiettyä lajia mistä pitää.” ”Kun saa välillä vain heittäytyä ja tunneilla saa ajatukset aivan muualle arjesta.” ” Oppii uusia askeleita ja uskaltaa esiintyä.” ”Opettaja ja tanssikaverit ovat ihan mahtavia.”

Lisää tanssin perusopinnot 9-14-vuotiaat tuloksista voit lukea lataamalla tiedoston tästä (pdf).

 

Tanssin perusopinnot 7-8-vuotiaat
Tässä osiossa 7-8-vuotiaat tytöt ja pojat kertoivat huoltajien avustuksella mm. kuinka mielellään he saapuvat tanssitunneille ja kuinka opettaja huomio heitä tunnin aikana. Lapset pääsivät arvioimaan myös omaa oppimistaan ja toisten huomioimista.

Ilomittarilla mitattuna Tanssiopisto sai lasten mielestä kokonaiskeskiarvoksi 9,17 (arvosteluasteikko 4-10). Vastausprosentti oli 27 %. Lasten kommentteja kysymykseen, mikä on mukavinta tanssiharrastuksessa: ”Saa tanssia toisten kanssa.” “Leikitään joskus kivoja leikkejä.” “Sieltä saa uusia kavereita ja siellä on vanhoja kavereita.” ” Opettaja on kiltti.” ”Kivaa on esim. siltojen tekeminen ja venyttely.” ”Ihanat esitykset, uudet kaverit, yhdessä tekeminen.” ” Se, että pääsee tanssimaan ja näkee kavereita.”

Lisää tanssin perusopinnot 7-8-vuotiaat tuloksista voit lukea lataamalla tiedoston tästä (pdf).

 

Lastentanssiryhmä
Lastentanssiryhmien harrastajat ovat 4-6-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kyselyssä huoltajia pyydettiin arvioimaan Tanssiopiston opetusta, lapsen saamia valmiuksia, opetusjärjestelyjä, oppilaitoksen tiloja, oppilaitoksen ilmapiiriä ja huoltajien vaikuttamismahdollisuuksia.

Vastaajat antoivat Tanssiopistolle kokonaisarvosanan 8,43 (arvosteluasteikko 4-10). Vastausprosentti tässä ryhmässä oli 51,5%. Huoltajien kommentteja: ”Opettajat ovat innostavia, energisiä ja lasten mielestä mukavia.” ”Lapseni saa Tanssiopistolla laadukasta ja ikätasolleen sopivaa tanssinopetusta.” ”Pienten tanssijoiden omat näytökset Tanssiopistolla ovat olleet hurjan kivoja.

Lisää lastentanssiryhmän tuloksista voit lukea lataamalla tiedoston tästä (pdf).

 

Suuri kiitos, vielä kerran, kaikille kyselyyn osallistujille. Erityiskiitos niistä sadoista ihanista vapaa palaute-viesteistä ja kehitysideoista. Tulemme käyttämään nyt saatua palautetta tanssiopistomme toiminnan kehittämisessä entistä paremmaksi kuluvan lukuvuoden aikana.

 

” tietää että osaa, et on
aika hyvä jossain, niin
se on aika kivaa”

-oppilashaastattelusta 2010