Koulutusehdot

LUKUJÄRJESTYS HINNASTO KOULUTUSEHDOT LUKUVUOSI TOIMIPISTEET OPETUSSUUNNITELMA TANSSITARVIKKEET TANSSIETIKETTI MUUTOSILMOITUKSET

Koulutusehdot lukuvuosi 2018–2019

KOULUTUSEHDOT LUKUVUOSI 2018–2019

1 § ILMOITTAUTUMINEN

1.1 Oppilas ilmoittautuu Tanssiopistoon kirjallisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Erityiskursseille ilmoittaudutaan erikseen.

1.2 Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on asianmukaisesti tehty.

 

2 § ILMOITTAUTUMISEN VOIMASSAOLOAIKA

2.1 Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden, 13.8.2018–1.6.2019. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sekä syys- että kevätlukukauden maksut.

2.2 Kesken lukukauden lopettaneiden oppilasmaksuja ei palauteta. Kun oppilas on osallistunut yhteen opetuskertaan, katsotaan lukuvuosi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu erääntyy maksettavaksi.

 

3 § ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

3.1 Syyslukukausi 13.8.-22.12.2018.
Mikäli oppilas on keväällä/kesällä varannut oppilaspaikan seuraavalle lukuvuodelle, mutta haluaakin peruuttaa varaamansa oppilaspaikan, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Tanssiopiston oppilastoimistoon sähköpostilla toimisto@lprto.fi tai kirjeitse viimeistään 13.8.2018, myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

Kevätlukukausi 7.1.–1.6.2019.
Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Tanssiopiston oppilastoimistoon sähköpostilla, toimisto@lprto.fi tai kirjeitse viimeistään 30.11.2018, myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

3.2 Opettajat eivät ota vastaan ilmoituksia opintojen lopettamisesta tai tuntimuutoksista.

3.3 Mikäli asianmukaista ilmoitusta opintojen lopettamisesta ei ole tehty määräaikaan mennessä, eikä oppilas osallistu kevät- tai syyslukukauden tunneille, peritään oppilaalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta.

 

4 § MAKSUT

4.1 Lasku lukukausimaksusta lähetetään maksajan ilmoittamaan sähköpostiin syksyllä ja keväällä. Laskun eräpäivä 14 vrk. Sähköpostiosoitteen puuttuessa lasku lukukausimaksusta toimitetaan maksajan ilmoittamaan osoitteeseen. Maksuaika on 14 vrk.

4.2 Lappeenrannan Tanssiopiston uusilta oppilailta peritään lukukausimaksun lisäksi 20 euron ilmoittautumismaksu. Ilmoittautumismaksu kattaa oppilaan rekisteröinnistä aiheutuvat hallinnolliset kulut.

4.3 Ulkokuntalisä on 45 euroa lukukaudessa. Ulkokuntalisä peritään oppilailta, jotka tulevat Lappeenrannan Tanssiopiston oppilaaksi sellaisesta kunnasta, jonka kanssa Tanssiopistolla ei ole sopimusta tanssin perusopetuksen järjestämisestä. Lukuvuonna 2018–2019 sopimus tanssin perusopetuksen järjestämisestä on voimassa Lemin, Luumäen, Taipalsaaren ja Puumalan kuntien kanssa.

4.4 Perhealennus lukukausimaksusta on
– 10 % /oppilas, kun on 2 oppilasta samasta taloudesta
– 20 % /oppilas, kun on 3 tai useampia oppilaita samasta taloudesta.

4.5 Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas/oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron maksamattomista opintomaksuista. Oppilas ei voi jatkaa opintojaan seuraavalla lukukaudella, ennen kuin viivästyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai maksusuunnitelmasta on sovittu oppilastoimiston kanssa.

4.6 Lappeenrannan Tanssiopiston oppilaille voidaan lukuvuosittain myöntää enintään 6 vapaaoppilaspaikkaa. Vapaaoppilaspaikkahakemukset tulee toimittaa Tanssiopiston rehtorille 15.9.2018 mennessä.

 

5 § POISSAOLOT

5.1 Sairaus- ym. poissaoloista pyydämme ilmoittamaan, joko opettajan tai oppilastoimiston sähköpostiin tai lähettämällä tekstiviesti opettajan puhelinnumeroon.

5.2 Satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä rahassa.

5.3 Mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kuukauden, voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun lääkärin määräämä sairasloma on alkanut. Sairaslomatodistus tulee toimittaa Tanssiopiston oppilastoimistoon.

5.4 Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilaalle on kertynyt yli kolme peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa.

 

6 § YLEISTÄ
 • Oppitunnin pituus on 45 min/60 min/75 min/90 min sisältäen läsnäolotarkastuksen.
 • Luettelo opiston lomapäivistä julkaistaan Tanssiopiston www-sivuilla.
 • Oppilasmaksu sisältää 32 – 37 opetusviikkoa riippuen ryhmän opetussuunnitelmasta. Lappeenrannan Tanssiopiston linnoituksen toimipisteessä opetussuunnitelmat ovat kaikilla ryhmillä 37 opetusviikkoa/lukuvuosi. Joutsenon, Pontuksen ja Taavetin etäpisteiden opetussuunnitelmat ovat kaikilla ryhmillä 35 opetusviikkoa/lukuvuosi. Puumalan etäpisteen opetussuunnitelmat ovat kaikilla ryhmillä 32 opetusviikkoa/lukuvuosi.
 • Keväällä opintojen päätyttyä oppilas saa opintokirjaotteen lukuvuoden aikana suorittamistaan tanssiopinnoista.
 • Osallistumistodistuksia voi pyytää oppilastoimistosta lukuvuoden aikana.
 • Taiteen perus- ja syventävienopintojen päättötodistukset annettaan opinnot hyväksytysti suorittaneille oppilaille.

 

7 § OPISTON KORVAUSVELVOLLISUUS
 • Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan.
 • Tanssiopistolla on ryhmätapaturmavakuutus, joka koskee kaikkia opiston oppilaita (tarkempia tietoja vakuutuksesta saa Tanssiopiston toimistosta).
 • Tanssiopiston perumat tanssitunnit pidetään takaisin, mikäli tarve vaatii (kts. opetussuunnitelman mukaiset opetusviikot/lukuvuosi). Ryhmän tanssinopettaja ilmoittaa, milloin peruttu opetuskerta korvataan.
 • Tanssiopisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ-, koti- tai matkapuhelinnumeroita ei ole ilmoitettu oppilastoimistoon.
 • Tanssiopisto ei vastaa pukuhuoneisiin ja käytäville jätetyistä tavaroista.

 

8 § MUUTOSOIKEUS

Pidätetään oikeus tunti-, opettaja- ja paikkamuutoksiin sekä opetussuunnitelman puitteissa opetuksen sisällön muutoksiin.

 

Lappeenrannassa 27.4.2018
Lappeenrannan Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry
Johtokunta