Lastentanssi

LAPSI JA VANHEMPI LASTENTANSSI POIKIEN TUNNIT TANSSIN PERUSTEET KLASSINEN BALETTI, KARAKTERITANSSI JUST DANCE NYKYTANSSI JAZZTANSSI SHOWJAZZ STREET DANCE, BREAKDANCE AIKUISTEN RYHMÄT LUKUJÄRJESTYS 2022-2023

LASTENTANSSI:
4-6-vuotiaat

Lapsi täyttää 4 vuotta vuoden loppuun mennessä

Lastentanssi on elämyksellistä ja kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan. Lapselle tulevat tutuksi tanssin perusteet itse tanssien, luoden sekä kokien ja samalla lapsi oppii ryhmässä toimimisen taitoja. Myönteinen minäkuva ja itseilmaisu kehittyvät positiivisten tanssikokemusten kautta.

Lastentanssin tunneilla tärkeimpiä elementtejä ovat ilo, leikinomaisuus, luovat harjoitteet ja lapsilähtöisten mielikuvien käyttäminen. Kehontuntemuksen lisäksi lapset oppivat muun muassa perusliikuntataitoja kuten hyppyjä, tasapainoja ja pyörimisiä. Kehonosien nimeäminen, kehonhallinta sekä liikkuvuus kehittyvät ja monipuoliset harjoitteet edistävät lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Lastentanssin tunneilla tehdään myös pieniä tansseja, jotka kehittävät lapsen liikemuistia ja opettavat tanssitekniikan alkeita.

4-6-vuotiailla on yksi 45 minuutin tanssintunti kerran viikossa.

Linnoituksen toimipisteessä, joka on lukujärjestyksistä ensimmäinen on tarjolla useita lastentanssin ryhmiä. Lukujärjestyksessämme lajin nimen jälkeen on kirjain ja kirjaimen jälkeen numerot, jotka kertovat ryhmässä olevien oppiladen iän

Joutsenon, Ruoholammen , Myllymäen, Pontuksen ja Taavetin toimipisteissä lastentanssin ryhmissä oppilaat ovat 4–6-vuotiaita.

OPETUSRYHMÄ PÄIVÄ AIKA SALI OPETTAJA ALKAA
LASTENTANSSI A 4-5 TI 17.30-18.15 SONJA-SALI MARINA 16.8.
LASTENTANSSI B 4-5 LA 10.30-11.15 SONJA-SALI VERA 20.8.
LASTENTANSSI A 5-6 MA 17.30-18.15 SALI 2 ANU 15.8.
LASTENTANSSI B 5-6 MA 17.30-18.15 SALI 4 ANNA-MARIA 15.8.
LALSTENTANSSI C 5-6 KE 17.15-18.00 SALI 3 HILPPA 17.8.
LASTENTANSSI A 6 TI 17.15-18.00 SALI 2 ANU 16.8.
OPETUSRYHMÄ PÄIVÄ AIKA SALI OPETTAJA ALKAA
LASTENTANSSI 4-6v. JOUTSENO TI 17.30-18.15 JOUTSENON KOULU ANNA-MARIA 16.8.
LASTENTANSSI 4-6v. PONTUS MA 16.00-16.45 PONTUKSEN KOULUN MARINA 15.8.
LASTENTANSSI 4-6v. RUOHOLAMPI TO 16.00-16.45 LAPPEEN KOULU HILPPA 18.8.
LASTENTANSSI 4-6v. MYLLYMÄKI TI 16.00-16.45 MYLLYMÄEN KOULU VERA 16.8.
LASTENTANSSI 4-6v. TAAVETTI KE 16.30-17.15 TAAVETTIHALLI MARINA 17.8.