Lastentanssi

TANSSI NAPERON KANSSA LASTENTANSSI POIKIEN TUNNIT TANSSIN PERUSTEET KLASSINEN BALETTI, KARAKTERITANSSI NYKYTANSSI JAZZTANSSI SHOWJAZZ STREET DANCE, BREAKDANCE AIKUISTEN RYHMÄT

LASTENTANSSI:
4-6-vuotiaat

Lapsi täyttää 4 vuotta vuoden loppuun mennessä

Lastentanssi on elämyksellistä ja kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan. Lapselle tulevat tutuksi tanssin perusteet itse tanssien, luoden sekä kokien ja samalla lapsi oppii ryhmässä toimimisen taitoja. Myönteinen minäkuva ja itseilmaisu kehittyvät positiivisten tanssikokemusten kautta.

Lastentanssin tunneilla tärkeimpiä elementtejä ovat ilo, leikinomaisuus, luovat harjoitteet ja lapsilähtöisten mielikuvien käyttäminen. Kehontuntemuksen lisäksi lapset oppivat muun muassa perusliikuntataitoja kuten hyppyjä, tasapainoja ja pyörimisiä. Kehonosien nimeäminen, kehonhallinta sekä liikkuvuus kehittyvät ja monipuoliset harjoitteet edistävät lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Lastentanssin tunneilla tehdään myös pieniä tansseja, jotka kehittävät lapsen liikemuistia ja opettavat tanssitekniikan alkeita.

4-6-vuotiailla on yksi 45 minuutin tanssitunti kerran viikossa.

Linnoituksen toimipisteessä, joka alla olevista lukujärjestyksistä on ensimmäinen, on tarjolla useita lastentanssin ryhmiä. Lukujärjestyksessämme lajin nimen jälkeen on kirjain ja kirjaimen jälkeen numerot, jotka kertovat ryhmässä olevien oppilaiden iät.

Joutsenon, Ruoholammen, Pontuksen ja Taavetin toimipisteissä lastentanssin ryhmissä oppilaat ovat 4–6-vuotiaita.

OPETUSRYHMÄ PÄIVÄ AIKA SALI OPETTAJA ALKAA
LASTENTANSSI A 4-5 TI 17.45-18.30 SONJA-SALI ANU 22.8.
LASTENTANSSI B 4-5 KE 17.00-17.45 SALI 2 VERA 23.8.
LASTENTANSSI A 5-6 TI 17.00-17.45 SALI 3 MARINA 22.8.
LASTENTANSSI B 5-6 LA 10.30-11.15 SONJA-SALI VERA 19.8.
LASTENTANSSI C5-6 MA 17.15-18.00 SALI 2 ANU 21.8.
OPETUSRYHMÄ PÄIVÄ AIKA SALI OPETTAJA ALKAA
LASTENTANSSI JOUTSENO TI 17.30-18.15 ANNA-MARIA
LASTENTANSSI RUOHOLAMPI / LAPPEE TO 17.00-17.45 VERA
LASTENTANSSI PONTUS MA 16.00-16.45 MARINA
LASTENTANSSI TAAVETTI KE 16.30-17.15 MARINA