Koulutusehdot

LUKUJÄRJESTYS 2023-2024 HINNASTO LUKUVUOSI OPETUSSUUNNITELMA KOULUTUSEHDOT TANSSIETIKETTI TANSSITARVIKKEET HARRASTUSTUKI

Koulutusehdot 2023-2024

1§ ILMOITTAUTUMINEN

1.1 Oppilas ilmoittautuu Tanssiopistoon kirjallisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Erityiskursseille ilmoittaudutaan erikseen.

1.2 Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on asianmukaisesti tehty.

2§ ILMOITTAUTUMISEN VOIMASSAOLOAIKA

2.1 Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden, 17.8.2023–31.5.2024. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sekä syys- että kevätlukukauden maksut.

2.2 Kesken lukukauden lopettaneiden oppilasmaksuja ei palauteta. Kun oppilas on osallistunut yhteen opetuskertaan, katsotaan lukuvuosi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu erääntyy maksettavaksi.

3§ ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

3.1 Syyslukukausi 17.8.-21.12.2023
Mikäli oppilas on keväällä/kesällä varannut oppilaspaikan seuraavalle lukuvuodelle, mutta haluaakin peruuttaa varaamansa oppilaspaikan, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Tanssiopiston oppilastoimistoon joko sähköpostilla toimisto@lprto.fi, kotisivujemme kautta https://www.lprto.fi/muutosilmoitukset/ tai kirjeitse viimeistään 17.8., myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

Kevätlukukausi 8.1.–31.5.2024
Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Tanssiopiston oppilastoimistoon joko sähköpostilla toimisto@lprto.fi, kotisivujemme kautta https://www.lprto.fi/muutosilmoitukset/ tai kirjeitse viimeistään 30.11.2023, myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

3.2 Opettajat eivät ota vastaan ilmoituksia opintojen lopettamisesta tai tuntimuutoksista

3.3 Mikäli asianmukaista ilmoitusta opintojen lopettamisesta ei ole tehty määräaikaan mennessä, eikä oppilas osallistu kevät- tai syyslukukauden tunneille, peritään oppilaalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta.

4§ MAKSUT

4.1 Lasku lukukausimaksusta lähetetään maksajan ilmoittamaan sähköpostiin syys- ja kevätlukukauden alussa. Muut laskut esim. tanssitarvikelaskut ostojen mukaan. Laskujen eräpäivä 14 vrk.

4.2 Lappeenrannan Tanssiopiston uusilta oppilailta peritään lukukausimaksun lisäksi 25 euron ilmoittautumismaksu. Ilmoittautumismaksu kattaa oppilaan rekisteröinnistä aiheutuvat hallinnolliset kulut.

4.3
 Ulkokuntalisä on 45 euroa lukukaudessa. Ulkokuntalisä peritään oppilailta, jotka tulevat Lappeenrannan Tanssiopiston oppilaaksi sellaisesta kunnasta, jonka kanssa Tanssiopistolla ei ole sopimusta tanssin perusopetuksen järjestämisestä. Lukuvuonna 2023–2024 sopimus tanssin perusopetuksen järjestämisestä on voimassa Lappeenrannan, Lemin, Luumäen ja Taipalsaaren kuntien kanssa.

4.4 Perhealennus lukukausimaksusta on

 • 7,5 % /oppilas, kun on 2 oppilasta samasta taloudesta
 • 15 % /oppilas, kun on 3 tai useampia oppilaita samasta taloudesta.

4.5 Maksujärjestelyn sopimiseksi oppilaan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä toimistoon sähköpostitse laskutus@lprto.fi Toisesta maksumuistutuksesta alkaen laskulle lisätään 5 euron huomautuskulu. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas/huoltaja maksaa asianomaisen perintätoimiston kulut sekä Tanssiopiston huomautuskulut ja viivästyskoron maksamattomasta opintomaksusta laskun eräpäivästä alkaen. Oppilas ei voi jatkaa opintojaan seuraavalla lukukaudella, ennen kuin viivästyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai maksusuunnitelmasta on sovittu oppilastoimiston kanssa.

4.6 Lappeenrannan Tanssiopiston oppilaille voidaan myöntää vapaaoppilaspaikkoja ja harrastustukea. Vapaaoppilaspaikka- ja harrastustukihakemukset tulee lähettää sähköpostilla
harrastustuki@lprto.fi tai kirjeitse oppilastoimistoon. Lisätietoja hakemuksista rehtorilta, oppilastoimistosta tai www.lprto.fi

5§ POISSAOLOT

5.1 Sairaus- ym. poissaoloista pyydämme ilmoittamaan, joko opettajan tai oppilastoimiston sähköpostiin tai lähettämällä tekstiviesti opettajan puhelinnumeroon.

5.2 Satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä rahassa.

5.3 Mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kuukauden, voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun lääkärin määräämä sairasloma on alkanut. Sairauslomatodistus tulee toimittaa Tanssiopiston oppilastoimistoon.

5.4 Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilaalle on kertynyt yli kolme peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa.

6§ YLEISTÄ

 • Oppitunnin pituus on 45 min/60 min/75 min/90 min sisältäen läsnäolotarkastuksen.
 • Mahdollista etäopetusta varten oppilaalla tai huoltajalla tulee olla asianmukainen väline opetukseen osallistumista varten (esim. tietokone, tabletti tai älypuhelin)
 • Luettelo opiston lomapäivistä julkaistaan Tanssiopiston www-sivuilla
 • Oppilasmaksu sisältää 35 – 37 opetusviikkoa riippuen ryhmän opetussuunnitelmasta. Lappeenrannan Tanssiopiston Linnoituksen toimipisteessä opetussuunnitelmat ovat kaikilla ryhmillä 37 opetusviikkoa/lukuvuosi. Joutsenon, Ruoholammen, Myllymäen, Pontuksen ja Luumäen etäpisteiden opetussuunnitelmat ovat kaikilla ryhmillä 35 opetusviikkoa/lukuvuosi.
 • Opintorekisteriotteen voi pyytää oppilastoimistosta lukuvuoden aikana.


7§ OPISTON KORVAUSVELVOLLISUUS

 • Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan.
 • Tanssiopistolla on ryhmätapaturmavakuutus, joka koskee kaikkia opiston oppilaita (tarkempia tietoja vakuutuksesta saa Tanssiopiston toimistosta).
 • Tanssiopiston perumat tanssitunnit pidetään takaisin, mikäli tarve vaatii (kts. opetussuunnitelman mukaiset opetusviikot/lukuvuosi). Ryhmän tanssinopettaja ilmoittaa, milloin peruttu opetuskerta korvataan.
 • Tanssiopisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ-, koti- tai matkapuhelinnumeroita ei ole ilmoitettu oppilastoimistoon.
 • Tanssiopisto ei vastaa pukuhuoneisiin ja käytäville jätetyistä tavaroista.


8 § MUUTOSOIKEUS

Pidätetään oikeus tunti-, opettaja- ja paikkamuutoksiin sekä opetussuunnitelman puitteissa opetuksen sisällön muutoksiin.

 

Lappeenrannassa 26.4.2023
Lappeenrannan Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry
Johtokunta