Klassinen baletti, karakteritanssi

TAAPERO JA VANHEMPI LASTENTANSSI POIKIEN TUNNIT TANSSIN PERUSTEET KLASSINEN BALETTI, KARAKTERITANSSI JUST DANCE NYKYTANSSI JAZZTANSSI SHOWJAZZ STREET DANCE, BREAKDANCE AIKUISTEN RYHMÄT, WILLIÄIJÄT

KLASSINEN BALETTI: yli 10-vuotiaat

BALETTI, 1-3. LUOKKA
10-, 11- tai 12-vuotiaat

Tunneilla opitaan balettitekniikkaa tangon ääressä ja keskilattialla.Tunnin lopussa tehdään myös harjoituksia kovakärkisillä tossuilla. Balettitunneilla kehitetään lajille ominaista jalkojen aukikiertoa ja vahvistetaan tasapainoa sekä hyppy- ja pyörimistekniikkaa. Tanssitietouden ja kehonhuollon opetus etenee siitä, mitä opittiin taidetanssin perusteissa. Tärkeä osa balettituntia ovat pienet tanssisommitelmat sekä harjoittelu esiintymistä varten. Oppilaiden hienomotoriset taidot, kaunis ryhti, tanssillisuus ja rohkeus olla näyttämöllä vahvistuvat.

Baletin 1. luokalla on viikoittain kaksi 75 minuutin tanssituntia. Baletin 2. luokalla on kaksi 90 minuutin tanssituntia ja baletin 3. luokalla on kolme 90 minuutin tanssituntia viikossa. Katso lukujärjestyksestä tanssituntien ajankohdat.

 

BALETTI, 4-5. LUOKKA

Baletin ylimmillä luokilla oppilaat omaavat jo aimo annoksen hyvää keskittymiskykyä sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Ylimmillä luokilla kehitetään edelleen baletin hyppy-, pyörimis- ja varvastekniikkaa. Osana viikoittaista ohjelmaa ovat erilliset repertoire-harjoitukset, joissa opitaan ja hiotaan tansseja esiintymisiä varten. Oppitunneilla kehitetään myös oppilaiden taitoa tanssin ja tanssiteosten katsomiseen ja nähdyn analysoimiseen. Oppilaat oppivat tunnistamaan ja korostamaan omia tanssillisia vahvuuksiaan.

SIVUAINEBALETTI

Nykytanssia tai street lajeja pääaineena harrastaville on tarjolla sivuainebaletti. Sivuainebaletti 1. ryhmä on balettiin tutustumisen aloittaville ja sivuainebaletti 2. ryhmän oppilaat ovat harrastaneet balettia vuoden tai kaksi.

 

KARAKTERITANSSI

Balettia vähintään vuoden harrastaneille on sivuaineena tarjolla karakteritanssi. Karakteritanssissa on kolme tasoryhmää: karakteritanssi 1. on vasta-alkajien ryhmä, karakteritanssi 2. on karakteritanssia vähintään vuoden harrastaneille ja karakteritanssi 3. ryhmän oppilaat ovat harrastaneet karakteritanssia vähintään kaksi vuotta.

 

 

 

 

OPETUSRYHMÄ PÄIVÄ AIKA SALI OPETTAJA ALKAA
SIVUAINEBALETTI 1 PE 17.45-19.00 SALI 4 SINI 17.8.
SIVUAINEBALETTI 2 LA 11.15-12.30 SALI 4 SINI 18.8.
BALETTI 1 MA 16.00-17.15 SONJA VERA 13.8.
BALETTI 1 KE 16.00-17.15 SALI 2 VERA 15.8.
BALETTI 2 TI 15.45-17.15 SALI 4 LOTTA 14.8.
BALETTI 2 KE 17.15-18.45 SALI 4 LOTTA 15.8.
BALETTI 3 TI 18.45-20.15 SALI 4 LOTTA 14.8.
BALETTI 3 KE 15.45-17.15 SALI 4 LOTTA 15.8.
BALETTI 3 PE 19.00-20.30 SALI 2 LOTTA 17.8.
BALETTI 4 MA 16.30-18.00 SALI 4 KAIJA 13.8.
BALETTI 4 TI 17.30-19.00 SALI 3 KAIJA 14.8.
BALETTI 4 PE 18.45-20.15 SALI 3 KAIJA 17.8.
BALETTI 5 TI 17.15-18.45 SALI 4 LOTTA 14.8.
BALETTI 5 KE 18.45-20.15 SALI 4 LOTTA 15.8.
BALETTI 5 TO 19.00-20.30 SALI 4 LOTTA 16.8.
BALETTI 5 PE 17.30-19.00 SONJA-SALI LOTTA 17.8.
KARAKTERI 1 TO 16.00-17.15 SALI 2 MARINA 16.8.
KARAKTERI 2 LA 11.45-13.15 SALI 2 MARINA 18.8.
KARAKTERI 3 LA 14.00-15.30 SONJA-SALI LOTTA 18.8.