Klassinen baletti & karakteritanssi

TANSSI NAPERON KANSSA LASTENTANSSI POIKIEN TUNNIT TANSSIN PERUSTEET KLASSINEN BALETTI, KARAKTERITANSSI NYKYTANSSI JAZZTANSSI SHOWJAZZ STREET DANCE, BREAKDANCE AIKUISTEN RYHMÄT

KLASSINEN BALETTI

BALETTI, 1-3. LUOKKA
(10-, 11- tai 12-vuotiaat)

Tunneilla opitaan balettitekniikkaa tangon ääressä ja keskilattialla. Tunnin lopussa tehdään myös harjoituksia kovakärkisillä tossuilla. Balettitunneilla kehitetään lajille ominaista jalkojen aukikiertoa ja vahvistetaan tasapainoa sekä hyppy- ja pyörimistekniikkaa. Tanssitietouden ja kehonhuollon opetus etenee siitä, mitä opittiin taidetanssin perusteissa. Tärkeä osa balettituntia ovat pienet tanssisommitelmat sekä harjoittelu esiintymistä varten. Oppilaiden hienomotoriset taidot, kaunis ryhti, tanssillisuus ja rohkeus olla näyttämöllä vahvistuvat.

Baletin 1. luokalla on viikoittain kaksi 75 minuutin tanssituntia. Baletin 2. luokalla on kaksi 90 minuutin tanssituntia ja baletin 3. luokalla on kolme 90 minuutin tanssituntia viikossa.

 

BALETTI, 4-7. LUOKKA

Baletin ylimmillä luokilla oppilaat omaavat jo aimo annoksen hyvää keskittymiskykyä sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Ylimmillä luokilla kehitetään edelleen baletin hyppy-, pyörimis- ja varvastekniikkaa. Osana viikoittaista ohjelmaa ovat erilliset repertoire-harjoitukset, joissa opitaan ja hiotaan tansseja esiintymisiä varten. Oppitunneilla kehitetään myös oppilaiden taitoa tanssin ja tanssiteosten katsomiseen ja nähdyn analysoimiseen. Oppilaat oppivat tunnistamaan ja korostamaan omia tanssillisia vahvuuksiaan.

TEINIBALETTI

Teinibaletti sopii nuorille, jotka haluavat aloittaa tanssin harrastamisen baletin kautta. Teinibaletti on myös hyödyllinen ja oiva lisä nykytanssia, jazztanssia, showjazzia tai street lajeja painotusaineena harrastaville.

 

KARAKTERITANSSI

Karakteritanssit ovat pääsääntöisesti näyttämölle sovitettuja ulkomaalaisia vauhdikkaita ja mukaansatempaavia kansantansseja. Vaikutteita tanssilaji on saanut muun muassa itäisen Euroopan, Espanjan ja Italian kansantansseista.

Karakteritanssin tunneilla harjoitellaan tanssitekniikkaa niin tangon ääressä kuin keskilattialla, mutta pääpaino on tanssien harjoittelemisessa. Tunneilla käytetään kenkiä. Karakteritanssissa kehittyvät  koordinaation lisäksi muun muassa rytmiset taidot ja tanssi-ilmaisu.

Karakteritanssissa on kaksi tasoryhmää: karakteritanssi 1-2 on yli 9-vuotiaiden vasta-alkajien ja vuoden lajia harrastaneiden ryhmä, karakteritanssi 3 on karakteritanssia vähintään kaksi vuotta harrastaneille.

 

OPETUSRYHMÄ PÄIVÄ AIKA SALI OPETTAJA ALKAA
BALETTI 1 TO 16.15-17.30 SONJA-SALI MARINA 17.8.
BALETTI 1 PE 16.30-17.45 SALI 2 MARINA 18.8.
BALETTI 2 TI 18.00-19.30 SONJA-SALI MARINA 22.8.
BALETTI 2 TO 18.30-20.00 SONJA-SALI MARINA 17.8.
BALETTI 3 MA 16.15-17.45 SALI 3 KAIJA 21.8.
BALETTI 3 TI 18.30-20.00 SALI 2 KAIJA JA VERA 22.8.
BALETTI 3 tanssiharjoitus TI 20.00-20.15 SALI 2 KAIJA JA VERA
BALETTI 3 PE 16.00-17.30 SONJA-SALI KAIJA JA VERA 18.8.
BALETTI 4-5 MA 16-17.30 SONJA-SALI ARJA 21.8.
BALETTI 4-5 tanssiharjoitus MA 17.30-17.45 SONJA-SALI ARJA
BALETTI 4-5 TI 16.00-17.30 SALI 4 ARJA 22.8.
BALETTI 4-5 KE 16.00-17.30 SALI 3 KAIJA 23.8.
BALETTI 4-5 tanssiharjoitus KE 17.30-17.45 SALI 3 KAIJA
BALETTI 6-7 MA 19.15-20.45 SONJA-SALI ARJA 21.8.
BALETTI 6-7 tanssiharjoitus MA 20.45-21.00 SONJA-SALI ARJA
BALETTI 6-7 TI 17.30-19.00 SALI 4 ARJA 22.8.
BALETTI 6-7 TO 16.00-17.30 SALI 4 KAIJA 17.8.
TEINIBALETTI LA 11.30-12.45 SALI 4 SINI 19.8.
OPETUSRYHMÄ PÄIVÄ AIKA SALI OPETTAJA ALKAA
KARAKTERI 1-2 TO 17.30-18.30 SONJA-SALI MARINA 17.8.
KARAKTERI 3 PE 17.30-19.00 SONJA-SALI VERA 18.8.