Harrastustuki lukuvuodelle 2023-2024

LUKUJÄRJESTYS 2023-2024 HINNASTO LUKUVUOSI OPETUSSUUNNITELMA KOULUTUSEHDOT TANSSIETIKETTI TANSSITARVIKKEET HARRASTUSTUKI

 

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTOLTA ON HAETTAVISSA AVUSTUSTA SYYSLUKUKAUDEN 2023 LUKUKAUSIMAKSUUN

Lappeenrannan kaupungin harrastusavustusta haetaan lomakkeella, joka avautuu klikkaamalla sinistä kuvaketta (tietokoneella sininen kuvake näkyy vasemmalla ja mobiililaitteella kuvake on tekstin yläpuolella). Lomakkeen täyttämistä varten lataa ja tallenna lomake omalle koneellesi.

Hakemukset toimitetaan Tanssiopiston rehtorille joko sähköpostilla osoitteeseen harrastustuki@lprto.fi tai paperisina oppilastoimistoon perjantaihin 24.9. mennessä.  Tanssiopiston rehtori tekee päätöksen harrastustuen saajista viikolla 40. Hakemus ja siihen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden tietosuojalain mukaisesta käsittelystä vastaa rehtori.

 

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HARRASTUSAVUSTUS

Harrastusavustus myönnetään syyslukukaudelle 2023. Lappeenrannan kaupungin rahoittaman harrastusavustuksen harrastajia koskevat kriteerit ovat seuraavat:
1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias
2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa
3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa
4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella
5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi (300 euroa/lukukausi)
6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään yleisiä ehtoja pienituloisten rajoista.
7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

 

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTON VAPAAOPPILASPAIKAT

  • Lappeenrannan Tanssiopiston innostuneille ja motivoituneille oppilaille voidaan myöntää vapaaoppilaspaikkoja. Vapaaoppilaspaikkoja voi hakea lukuvuoden alussa, eli syksyllä.
  • Vapaaoppilaspaikka myönnetään pääsääntöisesti koko lukuvuoden 2023–2024 ajaksi.
  • Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea kaikki Tanssiopiston oppilaat kotikunnasta riippumatta.
  • Jaettavana on kahdenlaisia vapaaoppilaspaikkoja: täysi vapaaoppilaspaikka (vapaaoppilaspaikka kattaa koko lukukausimaksun) ja osittainen vapaaoppilaspaikka (vapaaoppilaspaikka kattaa puolet lukukausimaksusta).

 

LISÄTIEDOT

Päätökset syksyn harrastustuesta tehdään viikolla 40 ja hakemusten tulee olla perillä perjantaihin 24.9. mennessä.

Lisätietoja niin vapaaoppilaspaikoista kuin harrastusavustuksesta:
rehtori Kaija Kontunen-Forsblom kaija.kontunen@lprto.fi p. 040 519 4305