Tanssiopistolta haettavissa avustusta kevätlukukauden 2020 lukukausimaksuun

  Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustus on muuttunut. Kaupunki kehittää ja yhdenmukaistaa harrastustoiminnan tukimallia yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa tämän vuoden aikana. Kaupunki myöntää tukea Lappeenrannassa toimiville sopimusseuroille, -yhdistyksille ja -säätiöille sekä taiteenperusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi. Lappeenrannan Tanssiopiston  lappeenrantalaisilla harrastajilla on mahdollisuus hakea harrastusavustusta kevätlukukauden 2020 lukukausimaksuun. Avustusta haetaan 25.3.- 12.4. 2020 välisenä aikana alla tällä lomakkeella: Harrastustukilomake  (lomakeen täyttämistä varten; lataa ja tallenna lomake omalle koneellesi ) Hakemukset toimitetaan rehtorille joko sähköpostilla osoitteeseen harrastustuki@lprto.fi tai paperisina oppilastoimistoon. Lappeenrannan Tanssiopiston rehtori tekee päätöksen avustuksista huhtikuun loppuun mennessä. Hakemus ja siihen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden tietosuojalain mukaisesta käsittelystä vastaa rehtori. Harrastajia koskevat kriteerit ovat seuraavat: 1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias 2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa 3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa 4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella 5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi (300 euroa/lukukausi) 6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin www –sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustukset 7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten. Lisätietoja: rehtori Kaija Kontunen-Forsblom kaija.kontunen@lprto.fi  p. 040 519 4305  

TANSSIOPISTON VARAUTUMINEN KORONAVIRUKSEEN

TIEDOTE KORONAVIRUKSEEN LIITTYEN LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTOLLA EI OLE LÄHIOPETUSTA AIKAVÄLILLÄ 16.3.-13.5. KORONAVIRUKSEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI   Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti taiteen perusopetuksen kuin myös kaikkien muiden koulutusmuotojen lähiopetus keskeytetään 13.5.2020 saakka. Näin ollen Lappeenrannan Tanssiopiston kevätkautta jatketaan etäopiskelulla. Koronavirustilanteen takia toteutamme tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa vaihtoehtoisilla tavoilla kullekin lajille ja tasolle sekä ikäryhmälle soveltaen. Etäopetuksen pohjana ovat samat opetussuunnitelmat kuin lähiopetuksessa. Näin takaamme oppilaillemme tanssiopintojen jatkumisen myös tässä poikkeustilanteessa. Etäopetukseen siirtyminen ei aiheuta muutoksia lukukausimaksujen perimiseen. Näinä haasteellisina aikoina toivotamme kaikille oppilaillemme ja oppilaidemme kotiväelle voimia, terveyttä, uskoa tulevaan ja myös ilon pilkahduksia tummien pilvien lomasta. Pidetään toisistamme huolta! Terveisin Lappeenrannan Tanssiopiston väki   Oppilastoimiston avoinna 16.3-13.5.2020 arkisin klo 13.00-17.00. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tai puhelimitse. Asiakastapaamiset ajanvarauksella.